Online Status
0
946651999
Online Status
0
912350025
Online Status
0
1648885686
Online Status
0
462811738

DANH SÁCH  SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN CỦA 3A
 
    Tháng 1
 
1.  Nguyễn Hà Giang                        Sinh ngày: 25/01/1985
2.  Nguyễn Thị Tuyết Hồng              Sinh ngày: 30/01/1984
 
Tháng 2
1.  Giang Hảo                                    Sinh ngày: 13/02/1982
2.  Nguyễn Thuý Hà                          Sinh ngày: 14/02/1972
3.  Nguyễn Thị Kim Hải                    Sinh  ngày: 20/02/1964
4.  Lê Thanh Hà                                 Sinh ngày:  25/02/1984
 
     Tháng 3
  1. Tạ Vũ Thu Thuỷ                         Sinh ngày: 26/03/1966
 
     Tháng 4
      1. Nguyễn Thị Tuyết                        Sinh ngày: 03/04/1973
      2. Đoàn Ngọc Thuý                          Sinh ngày:  10/04/1972
      3. Lương Thị Mỹ Dung                    Sinh ngày: 16/04/1980
4.  Nguyễn Minh Hằng                     Sinh ngày: 16/04/1960
5. Mã Thị Phương                             Sinh ngày: 20/04/1978
6.  Trần Tuấn Anh                            Sinh ngày: 20/04/1984
7. Đỗ Anh Đào                                 Sinh ngày:  25/04/1972
 
 Tháng 5
1. Hán Thanh Ngân                          Sinh ngày: 15/05/1980
2. Đỗ Thanh Lịch                             Sinh ngày: 15/05/1959
3. Dương Thị Quyên                        Sinh ngày: 17/05/1986
4. Nguyễn Thị Hiền                         Sinh ngày : 30/05/1972
5. Phạm Văn Quảng                        Sinh ngày : 17.05.1984
 
Tháng 6
1. Nguyễn Thị Hạ Thi                    Sinh ngày: 03/06/1983
2. Vũ Thị Bảy                                 Sinh ngày : 04/06/1970
3. Cao Thị Minh Thuý                    Sinh ngày:  09/06/1980
4. Lã Thị Hiền                                 Sinh ngày: 05/06/1979
5. Trần Thu Trang                           Sinh ngày: 07/06/1982
6. Hà Thị Uyển                                Sinh ngày:  13/06/1980
7. Đỗ Thị Ánh Tuyết                       Sinh ngày:  15/06/1974
8 Nguyễn Thị Lợi                            Sinh ngày: 17/06/1982
9. Đinh Thị Bích Hường                  Sinh ngày: 18/06/1976
     10. Thanh Bình                                 Sinh ngày: 25/06/1972
 
Tháng 7
1. Nguyễn Tuấn Anh                       Sinh ngày: 03/07/1986
2. Trần Thị Tuyến                            Sinh ngày: 03/07/1983
2. Nguyễn Hoài Thu                        Sinh ngày: 04/07/1983
3. Nguyễn Văn Long (HP)               Sinh ngày: 04/07/1976
4. Lê Thanh Thuỷ                            Sinh ngày: 10/07/1979
Phạm Phương Anh                           Sinh ngày: 16/07/1984
Phùng Thị Hà                                   Sinh ngày: 27/07/1976
 
Tháng 8
1.Trần Thị Yến                                     Sinh ngày: 01/08/1980
2.Nguyễn Mai Hương                           Sinh ngày: 12/08/1974
3.Nguyễn Thị Doan                              Sinh ngày: 13/08/1981
4.Đỗ Thị My                                         Sinh ngày: 24/08/1986
5.Nguyễn Thị Thu Hường                    Sinh ngày: 29/08/1975
6.Nguyễn Thị Lệ Quyên                       Sinh ngày : 29/08/1982
 
Tháng 9
1.Phương Thị Phương Loan                  Sinh ngày: 01/09/1970
2.Hoàng Thị Thuỷ                                 Sinh ngày: 05/09/1979
3.Trương Thị Thanh Thuỳ                     Sinh ngày: 08/09/1979
4.Vũ Đình Toản                                     Sinh ngày: 11/09/1972
5.Hoàng Kim Dung                                Sinh ngày: 15/09/1982
6.Nguyễn Thị Luyến                              Sinh ngày:  19/09/195
7.Phạm Thị Bình                                    Sinh ngày: 19/09/1978
8.Lê Thuý Hiền                                      Sinh ngày: 21/09/1972
9.Phạm Thị Thanh                                 Sinh ngày: 24/09/1981
10.Trần Cẩm Tú                                       Sinh ngày: 26/09/1974
11.Nguyễn Thị Hương                             Sinh ngày: 29/09/1980
12.Trần Thanh Vân                                  Sinh ngày: 30/09/1968
 
Tháng 10
1.Hoàng Thị Đương                              Sinh ngày: 01/10/1983
2.Hoàng Thuỳ Linh                               Sinh ngày: 02/10/1982
3.Bùi Thuý Hằng                                   Sinh ngày: 05/10/1975
4.Quang Minh                                        Sinh ngày : 05/10/1984
5.Nguyễn Thị Mây                                Sinh ngày: 10/10/1973
6.Ma Thị Hiền                                       Sinh ngày: 11/10/1982
7.Võ Văn Nhã                                        Sinh ngày: 12/10/1967
8.Trần Thuỳ Trâm                                 Sinh ngày: 20/10/1986
9.Nguyễn Thu Hiên                               Sinh ngày 27/10/1976
 
Tháng 11
1.Nguyễn Thị Mận                               Sinh ngày: 01/11/1987
2.Nguyễn Minh Phương                       Sinh ngày: 13/11/1971
3.Thu Cúc                                             Sinh ngày: 17/11/1968
4.Huỳnh Nhất Thống                            Sinh ngày: 17/11/1978
5.Nguyễn Thị Thơm                             Sinh ngày: 20/11/1985
6.Nguyễn Thị Kim Đức                        Sinh ngày: 20/11/1969
7.Hà Thanh Hiển                                  Sinh ngày: 20/11/1982
8.Phùng Thuỷ Nguyên                          Sinh ngày: 23/11/1980
9.Nguyễn Thị Kim Dung                      Sinh ngày: 26/11/1973
 
Tháng 12
1.Đỗ Hà                                                Sinh ngày: 06/12/1967
2.Anh Tuấn                                          Sinh ngày : 12/12/1982
3.Nguyễn Thị Chung                           Sinh ngày: 14/12/ 1980
4.Trương Ngọc Thăng                         Sinh ngày: 25/12/1974
5.Võ Thị Kim Liên                              Sinh ngày:  28/12/1972
6.Đỗ Xuân Hưng                                 Sinh ngày:  31/12/1972
 
2011 - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH mỹ phẩm 3A Việt Nam- Website: www.mypham3a.com
Địa chỉ: Số 5/17/82 Phố Trần Cung,Phường Nghĩa Tân, Quận cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.628 11738 - Hotline: 094 665 1999
Chuyên cung cấp: Dầu gội đầu, dầu hấp tóc, tinh dầu, gel tạo kiểu tóc, gel tạo xoăn giả,
thuốc uốn và ép tóc, đèn pha lê tinh dầu cao cấp, đèn điện xông tinh dầu,
mặt nạ trị nám và làm trắng da, nước hoa và nhiều sản phẩm khác